move design 
   
 
 
Bouw
Bouw is een ruim begrip en staat veelvuldig niet als zelfstandig naamwoord, maar zit verweven in andere woorden. Dat doen wij exact hetzelfde, Move Design bouwt niet letterlijk zelf, daar zijn aannemers heel erg goed in. We begeleiden wij bouwprojecten, directievoering en advisering zijn daarbij de speerpunten als het gaat om bouw en gebouwen.
Een gebouw is het voortbrengsel van de activiteit die bouwen heet. Bouwen is het vervaardigen van een gebouw door het samenvoegen van bouwmaterialen (zoals baksteen, hout en beton) tot een solide geheel. Gewoonlijk gebeurt dit bedrijfsmatig door de bouwnijverheid.
Gebouw versus bouwwerk
Gebouw is meestal synoniem met bouwwerk. Woordenboeken geven dan ook als definitie van een bouwwerk: gebouw. Er zijn echter bouwwerken die geen gebouw genoemd kunnen worden, zoals standbeelden en bushaltes. Ook zendmasten en windturbines zijn wel bouwwerken, maar geen gebouwen. Een gebouw kan vele vormen en functies hebben zoals:
huisvesting: woningen waaronder rijtjeshuizen, villa's en flats;
ambtsgebouw: een paleis, een stadhuis, een parlementsgebouw;
werkplaatsen zoals kantoorgebouwen en fabrieken;
plaatsen om samen te komen zoals een gildehuis of een buurthuis;
religieus gebouw: kerkgebouw (waaronder kathedraal en klooster), tempel, synagoge of moskee;
culturele functies zoals een museum of een schouwburg;
militaire functies zoals bij vestingwerk, een kasteel, burcht;
opslag zoals een koetshuis of een silo;
infrastructuur zoals een (trein)station of een transformatorhuisje. Het eerste punt behelst de woningbouw, de rest valt voor een groot deel onder de utiliteitsbouw, deze beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben, zoals daar zijn:
Gebouwen om in te werken zoals fabrieken, kantoren, scholen en opslagruimtes.
Gebouwen voor commerciële dienstverlening zoals winkels en garages.
Verzorgingsinstellingen zoals ziekenhuizen.
Recreatievoorzieningen zoals bioscopen, vakantieoorden en sportgebouwen.
Nutsvoorzieningen zoals energiecentrales en rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Wij richten ons vooral op de randvoorwaarden bij het bouwen, zorg dat alles wat op papier staat ook uitgevoerd wordt. Wij kunnen de tussenpersoon (lees vertaler) zijn van de opdrachtgever naar de aannemer omdat wij de taal van de bouw spreken. Belangrijk voor een opdrachtgever, het is vaak al moeilijk genoeg om een besluit te nemen om iets te bouwen dan wel te verbouwen en dan dient er ook nog een juiste keuze gemaakt te worden bij het vinden van een aannemer en/of een uitvoerder. Daar zijn er veel van in Nederland en welke moet er nu gekozen worden, een netwerk is dan onontbeerlijk en wij helpen u graag met het maken van een goede en verantwoorde keuze.
 
 
   
  move entertainment move forwards naar het begin  
  entertainment en theater trainingen en educatie naar het begin